PROJEKTY FINANSOWANE W RAMACH UE

UE

ARYTON Sp. z o.o. realizuje Projekt dofinansowany 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
pod tytułem „SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych”.
Projekt obejmuje usługi doradcze, których celem jest wsparcie przedsiębiorstwa w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19
Wartość całkowita projektu: 96.973,20 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 74.898,00 zł


Cel operacji: Podniesienie konkurencyjności firmy poprzez modernizację lokalu handlowego w CHMIELNIE i stworzenie miejsc parkingowych dla klientów oraz wzrost zatrudnienia.
Planowane wyniki operacji : utworzenie nowych miejsc pracy
Wartość operacji : 845 267,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich : 255 000,00 zł
Aktualności
Aktualności
Aktualności