POLITYKA PRYWATNOŚCI

dotycząca danych osobowych

1. Kim jesteśmy i jak nas znaleźć

Nazywamy się ARYTON e-sklep spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chmielnie (numer KRS: 0000859892, REGON: 387055840, NIP: 5892060970) i jesteśmy administratorem Twoich danych osobowych. 

Prowadzimy sklep internetowy (dalej: „Sklep internetowy”) dostępny w ramach serwisu internetowego znajdującego się pod adresem: https://patrizia.aryton.pl/ (dalej: „Serwis”). 

Nasze biuro znajduje się w Chmielnie przy ul. Gryfa Pomorskiego 5 (83-333 Chmielno). Możesz skontaktować się z nami również za pośrednictwem e-mail na adres: [email protected] lub telefonicznie pod numerem: +48 583 501 627.    

Twoje dane osobowe przetwarzamy zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) i wydanych na jego podstawie przepisów prawa krajowego.

2. Dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe

KLIENCI SKLEPU INTERNETOWEGO

Jeśli jesteś klientem naszego Sklepu internetowego przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu: 

- zawarcia i wykonania zawartej z Tobą umowy na świadczenie usług; 

- zawarcia i wykonania z Tobą w imieniu i na rzecz Aryton spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chmielnie, ul: Młyńska 5, działającą na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 171874, NIP:589-001-16-31, REGON 190269umowy sprzedaży towarów; 

- w celach związanych z realizacją obowiązków rachunkowo-podatkowych; 

- w celach związanych z wykonaniem obowiązków wynikających z przepisów o ochronie konsumentów; 

- w celach oferowania Tobie naszych usługo oraz towarów, w tym informowania o ich promocjach, rabatach, naszych salonach; 

- w celach marketingowych.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest więc przede wszystkim art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy), oraz art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze).  

Ponadto, podstawą prawną przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią). Tym prawnie uzasadnionym interesem jest zapewnienie sobie przez nas możliwości udowodnienia w razie sporu z Tobą treści łączącej nas umowy oraz tego, że wykonaliśmy ją należycie oraz marketing naszych usług i towarów. 

Po uzyskaniu odrębnej zgody możemy przetwarzać Twoje dane osobowe również w innych celach marketingowych (tj. do mailowego zapraszania Cię do skorzystania z organizowanej promocji i przesyłania Ci innych informacji marketingowych, a także do zaproszenia Cię do grona lojalnych klientów). 

Zgodę możesz w każdej chwili wycofać (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem) odznaczając odpowiednie pole wyboru w ustawieniach swojego konta.

ODBIORCY TOWARÓW

Jeśli jesteś osobą wskazaną jako odbiorca towarów zakupionych przez klientów naszego Sklepu internetowego (niekiedy klient wskazuje członka rodziny, sąsiada, portiera lub pracownika etc. jako osobę, która odbierze zamówiony przez niego towar), przetwarzanie Twoich danych osobowych opiera się na przesłance legalizacyjnej z art. 6 ust. 1 lit f) RODO, czyli na przesłance prawnie uzasadnionego interesu administratora (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią). Tym prawnie uzasadnionym interesem jest chęć wykonania przez nas umowy z klientem, który wskazał Ciebie jako odbiorcę zakupionego towaru. W dobrej wierze zakładamy, że klient przed podaniem nam Twoich danych uzgodnił to z Tobą, lub też, że odbieranie przesyłek należy do Twoich obowiązków służbowych. Wnioskujemy z tego, że przetwarzając Twoje dane w opisany tutaj sposób, nie robimy tego w innych celach niż te, w których uzyskał je od Ciebie nasz klient.

KONTAKT 

Kontaktując się z nami (za pomocą dedykowanego formularza kontaktowego lub przy użyciu innych danych kontaktowych wskazanych w Serwisie) przekazujesz nam swoje dane osobowe, w tym dane zawarte w treści korespondencji, a w szczególności: imię i nazwisko oraz adres e-mail lub numer telefonu. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby nawiązać z nami kontakt. 

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych, które przekazujesz kontaktując się z nami jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią). Tym prawnie uzasadnionym interesem jest kontakt z klientami naszego Serwisu oraz chęć udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane przez osoby zainteresowane naszymi produktami. 

Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawo do żądania przedstawienia historii korespondencji, jaką z nami prowadziłeś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasze nadrzędne interesy. 

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych po zakończeniu kontaktu z nami jest także nasz usprawiedliwiony interes w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby zapewnienia możliwości wykazania określonych faktów w przyszłości. Możemy więc przetwarzać Twoje dane osobowe w celu dochodzenia i obrony przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią). 

UŻYTKOWNICY SERWISU

Przetwarzamy dane każdego użytkownika Serwisu charakteryzujące sposób korzystania przez niego z naszej strony internetowej (są to tak zwane dane eksploatacyjne, w większości anonimowe). Przetwarzanie to obejmuje automatyczny odczyt unikalnego oznaczenia identyfikującego zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystasz (czyli Twojego adresu IP), a także datę i czas serwera, informacje o parametrach technicznych oprogramowania i urządzenia z którego korzystasz (np. czy przeglądając naszą stronę korzystasz z laptopa czy z telefonu), jak również miejsce z którego łączysz się z naszym serwerem. Informacje te mogą być przez nas wykorzystane do celów marketingowych (więcej szczegółów znajdziesz poniżej), badania rynku oraz do poprawy działania Serwisu. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z Serwisu. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną. 

Podstawą prawną do operacji przetwarzania danych eksploatacyjnych jest art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), (tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią). Tym prawnie uzasadnionym interesem jest umożliwienie diagnostyki błędów w Serwisie i poprawa jego jakości. 

NEWSLETTER

Jeśli jesteś abonentem naszego newslettera, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wysłania Ci go, za Twoją zgodą. Newsletter może zawierać płatną promocję, oferty handlowe, informacje branżowe oraz reklamę. 

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest więc art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów). 

Zgodę możesz w każdej chwili wycofać (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem). 

MARKETING USŁUG WŁASNYCH I OBCYCH

Po uzyskaniu odrębnej zgody możemy przetwarzać Twoje dane osobowe również w celach marketingowych tj. do mailowego lub telefonicznego zapraszania Cię do skorzystania z organizowanych promocji i przesyłania Ci innych informacji marketingowych (stosownie do art. 172 ust. 1 ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną). 

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tych celach jest więc art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów). Zgodę możesz w każdej chwili wycofać (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem). 

PROGRAMY LOJALNOŚCIOWE, PROMOCJE I KONKURSY

Jeśli jesteś uczestnikiem naszego programu lojalnościowego lub oferty promocyjnej czy konkursu, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu: 

- zawarcia i wykonania zawartej z Tobą umowy na udział w tym programie, ofercie czy konkursie; 

- w celach związanych z realizacją obowiązków rachunkowo-podatkowych; 

- w celach związanych z wykonaniem obowiązków wynikających z przepisów o ochronie konsumentów; 

- w celach oferowania Tobie naszych usługo oraz towarów, w tym informowania o ich promocjach, rabatach, naszych salonach; 

- w celach marketingowych. 

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest więc przede wszystkim art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy), oraz art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze).  

Ponadto, podstawą prawną przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią). Tym prawnie uzasadnionym interesem jest zapewnienie sobie przez nas możliwości udowodnienia w razie sporu z Tobą treści łączącej nas umowy oraz tego, że wykonaliśmy ją należycie oraz marketing naszych usług i towarów. 

Po uzyskaniu odrębnej zgody możemy przetwarzać Twoje dane osobowe również w innych celach marketingowych. 

Zgodę możesz w każdej chwili wycofać (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem) odznaczając odpowiednie pole wyboru w ustawieniach swojego konta. 

KONTRAHENCI

Jeśli jesteś naszym partnerem handlowym lub jesteśmy związani umową na świadczenie usług lub inną, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu: 

- zawarcia i wykonania zawartej z Tobą umowy; 

- w celach związanych z realizacją obowiązków rachunkowo-podatkowych; 

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest więc przede wszystkim art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy), oraz art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze).  

Ponadto, podstawą prawną przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią). Tym prawnie uzasadnionym interesem jest zapewnienie sobie przez nas możliwości udowodnienia w razie sporu z Tobą treści łączącej nas umowy oraz tego, że wykonaliśmy ją należycie oraz marketing naszych usług i towarów. 

COOKIES

W związku z prowadzeniem Serwisu wykorzystujemy pliki cookies, nie wiąże się to jednak z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. 

Jak niemal wszystkie inne strony internetowe, w związku z prowadzeniem Serwisu wykorzystujemy tzw. pliki cookies. Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny. 

Więcej o plikach cookies możesz przeczytać na przykład tutaj: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie oraz tutaj: https://www.allaboutcookies.org/ 

Cookies pozwalają nam: 

1) zapewnić prawidłowe funkcjonowanie strony, 

2) poprawić szybkość i bezpieczeństwo korzystania ze strony, 

3) korzystać z narzędzi analitycznych, 

4) korzystać z narzędzi marketingowych, w tym takich, które zakładają profilowanie w rozumieniu RODO. 

Z plików cookies korzystamy na podstawie Twojej zgody, za wyjątkiem sytuacji, gdy pliki cookies są niezbędne do prawidłowego świadczenia na Twoją rzecz usług drogą elektroniczną.  

W sytuacji określonej w pkt. 1, 2 i 3 informacje zawarte w plikach cookies przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią). Tym prawnie uzasadnionym interesem jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Serwisu (w tym zakresie pliki cookie są niezbędne do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania), a także monitorowanie i analiza ruchu oraz prowadzenie statystyki odwiedzin w Serwisie. 

W sytuacji określonej w pkt 4 (tj. w przypadku przetwarzania Twoich danych osobowych do celów marketingowych, tj. dla celów reklamy, badania rynku oraz Twoich zachowań i preferencji z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości naszych usług) informacje zawarte w plikach cookies przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (tj. zgoda osoby, której dane dotyczą), stosownie do art. 18 ust. 4 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

Podczas Twojej pierwszej wizyty w Serwisie wyświetlana jest następująca informacja dotycząca stosowania plików cookies: 

ARYTON e-sklep sp. z o.o. z siedzibą w Chmielnie (dalej: „Aryton”) w związku z prowadzeniem niniejszej strony internetowej używa plików cookies, tj. technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika. Pliki cookies wykorzystywane są przez Aryton w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania serwisu, w celach analitycznych oraz marketingowych. Korzystając z serwisu wyrażają Państwo zgodę na przechowywanie i uzyskiwanie dostępu do tych danych przez Aryton oraz współpracujące podmioty trzecie. Zgoda ta w każdej chwili może zostać zmodyfikowana lub cofnięta poprzez dokonanie odpowiednich zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Dalsze informacje znajdują się w polityce prywatności.” 

Zaakceptowanie lub zamknięcie tej informacji oznacza, że wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności we wszystkich celach opisanych powyżej. Zgodę zawsze możesz wycofać (bez wpływu na legalność przetwarzania przed cofnięciem zgody), usuwając pliki cookies oraz zmieniając ustawienia plików cookies w Twojej przeglądarce. Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu z Serwisu, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies. 

3. Jakie dane osobowe przetwarzamy

Zawsze staramy się by przetwarzać tylko te dane osobowe, które są niezbędne i w minimalnym zakresie, przy czym możemy przetwarzać następujące Twoje dane osobowe: 

jeśli jesteś naszym klientem lub kontrahentem 

1) w przypadku wystawienia rachunku – dane konieczne do wystawienia rachunku, 

2) w przypadku wystawienia faktury – dane konieczne do wystawienia faktury, 

a niekiedy również: 

3) dane kontaktowe niezbędne do zawarcia i realizacji umowy (adres korespondencyjny, adres email, numer telefonu), 

4) dane związane z wykonywaniem przez Ciebie uprawnień z rękojmi lub gwarancji czy dochodzeniem innych roszczeń 

jeśli jesteś zarejestrowanym klientem naszego Sklepu internetowego: 

1) imię i nazwisko, 

2) login, 

3) numer telefonu, 

4) adres email, 

5) adres zamieszkania, 

6) adres, pod który mają zostać wysłane towary, 

7) historię zakupów, 

8) w przypadku wystawienia rachunku – dane konieczne do wystawienia rachunku, 

9) w przypadku wystawienia faktury VAT – ponadto – dane konieczne do wystawienia faktury, 

a niekiedy również: 

10) dane związane z wykonywaniem uprawnień z rękojmi lub gwarancji, a także reklamacji usług świadczonych drogę elektroniczną (prowadzenie konta w Sklepie internetowym i dostęp do niego). 

jeśli jesteś niezarejestrowanym klientem naszego Sklepu internetowego:

1) imię i nazwisko, 

2) numer telefonu, 

3) adres email, 

4) adres zamieszkania, 

5) adres prowadzenia działalności gospodarczej, 

6) adres, pod który mają zostać wysłane towary, 

7) w przypadku wystawienia rachunku – dane konieczne do wystawienia rachunku, 

8) w przypadku wystawienia faktury VAT – ponadto – dane konieczne do wystawienia faktury, 

a niekiedy również: 

9) dane związane z wykonywaniem przez Ciebie uprawnień z rękojmi lub gwarancji, a także reklamacji usług świadczonych drogą elektroniczną (prowadzenie konta w Sklepie internetowym i dostęp do niego). 

jeśli jesteś odbiorcą towaru:

1) imię i nazwisko, 

2) adres dostawy, 

3) numer telefonu. 

jeśli jesteś abonentem newslettera:

1) imię nazwisko, 

2) adres email, 

3) informacje o sposobie reakcji na wysłany newsletter (m.in. czy email z newsletterem został odczytany). 

jeśli korzystasz z naszych programów lojalnościowych, bierzesz udział w konkursach: 

1) imię i nazwisko, 

2) adres zamieszkania, 

3) datę urodzenia, 

4) numer telefonu, 

5) adres email, 

6) historię zakupów. 

a niekiedy również: 

7) PESEL 

8) wizerunek 

jeśli jesteś użytkownikiem naszego Serwisu:

1) adres IP urządzenia, 

2) data i czas serwera, 

3) lokalizacja urządzenia końcowego z którego użytkownik łączy się z Serwisem, 

4) parametry techniczne urządzenia i oprogramowania wykorzystywanego przez użytkownika, 

5) dane o przeglądanych w Serwisie treściach (sposób przechodzenia pomiędzy podstronami Serwisu, czas przeglądania, częstotliwość odwiedzin), 

6) dane o źródle z którego użytkownik trafił do Serwisu, 

7) położenie geograficzne (tylko kraj), 

8) preferowany język (język interfejsu urządzenia), 

9) działania myszki (ruchy, lokalizacje, kliknięcia) i kliknięcia klawiszy, 

10) kod URL odnośnika i jego domena, 

11) rozdzielczość ekranu urządzenia, 

12) tagi UTM, określające z jakiej lokalizacji sieciowej przybył użytkownik, 

13) identyfikatory online, w tym identyfikatory plików cookie, adresy protokołów internetowych i identyfikatory urządzeń. 

jeżeli kontaktujesz się z nami:

1) imię i nazwisko, 

2) adres email, 

3) numer telefonu, 

4) inne dane osobowe, które potencjalnie mogą być zawarte przez nadawcę w treści wiadomości oraz w załączonych do niej dokumentach.

4. Komu ujawniamy Twoje dane osobowe

Twoje dane osobowe ujawniamy w wymaganym zakresie organom administracji państwowej, uprawnionym do tego z mocy prawa (jak np. organy podatkowe) oraz ARYTON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chmielnie (83-333), ul. Młyńska 5, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku Wydział VIII Gospodarczy pod nr KRS:  0000171874 , REGON:  190269246 , NIP: 589-001-16-31 z kapitałem zakładowym w wysokości 6 000,00 zł opłaconym w całości jako stronie zawartej przez Ciebie za pośrednictwem naszego Serwisu umowie sprzedaży oraz podmiotom prowadzącym na podstawie umowy franczyzowej sklepy stacjonarne pod marką Patrizia Aryton. 

Twoje dane osobowe przetwarzane są w systemie informatycznym, znajdującym się w części w tzw. publicznej chmurze obliczeniowej dostarczanej przez podmioty trzecie. W umowach z tymi podmiotami zagwarantowaliśmy, że nie będą one transferowane do tzw. krajów trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy), gdzie nie ma zastosowania RODO. Dzieje się to jednak zawsze w oparciu o instrumenty prawne przewidziane w RODO, gwarantujące adekwatną ochronę Twoich praw i wolności. 

Musisz również wiedzieć, że w naszej działalności korzystamy ze wsparcia wyspecjalizowanych zewnętrznych podmiotów, które mogą lub muszą mieć dostęp do niektórych Twoich danych – są to podmioty świadczące dla nas usługi z zakresu: 

- obsługi systemu informatycznego, 

- hostingodawca, który przechowuje dane na serwerze, 

- dostawca systemu mailingowego, 

- dostawy (kurierzy, poczta), 

- obsługi płatności internetowej, 

- informacji o niewypłacalnych dłużnikach (np. KRD, BIG) 

- księgowości, 

- prawnicze. 

W stosownych umowach z tymi podmiotem zagwarantowaliśmy, że powierzone im Twoje dane mają być chronione zgodnie z RODO i nie będą transferowane do krajów trzecich. 

Dane osobowe osób kontaktujących się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularzy kontaktowych zamieszczonych w Serwisie są również przetwarzane w systemie informatycznym, znajdującym się w części w tzw. chmurze obliczeniowej dostarczanej przez podmioty trzecie odpowiadające za hosting poczty elektronicznej, z której korzystamy. Ze względu na lokalizację serwerów tych podmiotów, dane te mogą być przesyłane, przechowywane i przetwarzane w krajach trzecich. Podmioty te gwarantują, jednak, odpowiedni stopień ochrony danych.

5. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe

Jeżeli kupujesz produkty w naszym Sklepie internetowym lub stacjonarnym (a tym samym zawierasz z nami umowę) Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać jedynie tak długo, jak to jest niezbędne do celów podatkowych, (zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami polskiego prawa 5 lat od końca roku, w którym powstał obowiązek podatkowy). 

Jeśli współpracujemy z Tobą w sposób stały (np. prowadząc dla Ciebie konto w naszym Sklepie internetowym), to oczywiście niektóre Twoje dane, niezbędne w tym celu, będziemy przetwarzać przez cały okres współpracy. 

Również jeśli na podstawie przepisów prawa lub umowy przysługują Ci jakiekolwiek uprawnienia posprzedażne (np. z tytułu rękojmi lub gwarancji), to przez cały okres ich trwania musimy przetwarzać Twoje dane osobowe by móc w razie potrzeby służyć Ci pomocą w tym zakresie. 

Dane osobowe udostępnione nam za pośrednictwem wybranych przez Ciebie środków komunikacji będą przechowywane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przechowywane na wypadek potencjalnych roszczeń przez okres ich przedawnienia określony odpowiednimi przepisami. 

Przetwarzanie Twoich danych oparte o zgodę, jako przesłankę legalizacyjną, trwa do czasu wycofania zgody (np. newsletter). 

Anonimowe dane analityczne oraz dane osobowe pozyskane automatycznie od wszystkich użytkowników Serwisu przy wykorzystaniu technologii cookies przechowujemy nie dłużej niż 90 dni. 

6. Jak umożliwiamy Ci realizację Twoich praw

Dokładamy wszelkich starań, abyś był zadowolony ze współpracy z nami. Pamiętaj jednak, że przysługuje Ci wiele uprawnień, które pozwolą Ci wpłynąć na sposób w jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe, a w niektórych wypadkach spowodować zaprzestanie takiego przetwarzania. Te prawa to: 

- prawo dostępu do danych osobowych (uregulowane w art. 15 RODO) 

Artykuł 15 

Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą 

1. Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji: 

a) cele przetwarzania; 

b) kategorie odnośnych danych osobowych; 

c) informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych; 

d) w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu; 

e) informacje o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania; 

f) informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

g) jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkie dostępne informacje o ich źródle; 

h) informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą. 

2. Jeżeli dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, osoba, której dane dotyczą, ma prawo zostać poinformowana o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46, związanych z przekazaniem. 

3. Administrator dostarcza osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, zwraca się o kopię drogą elektroniczną i jeżeli nie zaznaczy inaczej, informacji udziela się powszechnie stosowaną drogą elektroniczną. 

4. Prawo do uzyskania kopii, o której mowa w ust. 3, nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych. 

- prawo do sprostowania danych (uregulowane w art. 16 RODO) 

Artykuł 16 

Prawo do sprostowania danych 

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia. 

- prawo do usunięcia danych (uregulowane w art. 17 RODO) 

Artykuł 17 

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) 

1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności: 

a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane; 

b) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a), i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania; 

c) osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 wobec przetwarzania; 

d) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem; 

e) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator; 

f) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1. 

 2. Jeżeli administrator upublicznił dane osobowe, a na mocy ust. 1 ma obowiązek usunąć te dane osobowe, to – biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszt realizacji – podejmuje rozsądne działania, w tym środki techniczne, by poinformować administratorów przetwarzających te dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą, żąda, by administratorzy ci usunęli wszelkie łącza do tych danych, kopie tych danych osobowych lub ich replikacje. 

3. Ust. 1 i 2 nie mają zastosowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne: 

a) do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji; 

b) do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi; 

c) z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h) oraz i) i art. 9 ust. 3; 

d) do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1, o ile prawdopodobne jest, że prawo, o którym mowa w ust. 1, uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania; lub 

e) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

- prawo do ograniczenia przetwarzania (uregulowane w art. 18 RODO) 

Artykuł 18 

Prawo do ograniczenia przetwarzania 

1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach: 

a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych; 

b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; 

c) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 

d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą. 

2. Jeżeli na mocy ust. 1 przetwarzanie zostało ograniczone, takie dane osobowe można przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego. 

3. Przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania administrator informuje o tym osobę, której dane dotyczą, która żądała ograniczenia na mocy ust. 1. 

- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (uregulowane w art. 21 RODO) 

Artykuł 21 

Prawo do sprzeciwu 

1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

2. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. 

3. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wniesie sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów. 

4. Najpóźniej przy okazji pierwszej komunikacji z osobą, której dane dotyczą, wyraźnie informuje się ją o prawie, o którym mowa w ust. 1 i 2, oraz przedstawia się je jasno i odrębnie od wszelkich innych informacji. 

5. W związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego i bez uszczerbku dla dyrektywy 2002/58/WE osoba, której dane dotyczą, może wykonać prawo do sprzeciwu za pośrednictwem zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne. 

6. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. 

- prawo do przenoszenia danych (uregulowane w art. 20 RODO) 

Artykuł 20 

Prawo do przenoszenia danych 

1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli: 

a) przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b); oraz 

b) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. 

2. Wykonując prawo do przenoszenia danych na mocy ust. 1, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. 

3. Wykonanie prawa, o którym mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, pozostaje bez uszczerbku dla art. 17. Prawo to nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. 

4. Prawo, o którym mowa w ust. 1, nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych. 

Aby skorzystać z któregokolwiek z opisanych praw, proszę skontaktuj się z nami przez e-mail, na adres przez który my kontaktowaliśmy się z Tobą, albo na adres [email protected]. Możesz też skontaktować się z nami w tym celu telefonicznie pod numerem: 58 684 64 50.

7. Skarga do organu nadzorczego

Zgodnie z art. 77 RODO przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzisz, że przetwarzanie danych osobowych Ciebie dotyczące narusza przepisy RODO. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), do którego możesz złożyć skargę m.in.: 

- pocztą tradycyjną na adres: ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa (w sposób opisany tutaj: https://uodo.gov.pl/pl/83/154), 

- w formie elektronicznej na formularzu za pośrednictwem systemu ePuap2 (w sposób opisany tutaj: https://uodo.gov.pl/pl/83/153). 

Bardziej szczegółowe informacje (w tym aktualne numery telefonów i adresy email) możesz uzyskać również na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) prowadzonej pod adresem: https://uodo.gov.pl/

8. Czy podanie danych jest konieczne do zawarcia umowy z nami

Zbieramy Twoje dane osobowe zakresie koniecznym do zawarcia i wykonania umowy. Cześć danych jest również niezbędna do realizacji przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa (przepisy podatkowe, przepisy o rachunkowości, obowiązki posprzedażne). Niepodanie danych osobowych przez Ciebie niestety uniemożliwi zawarcie i realizację umowy. 

Podanie wybranych przez Ciebie danych osobowych podczas kontaktu z nami za pośrednictwem wybranego przez Ciebie kanału komunikacji jest całkowicie dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Twoje zapytanie. 

Nie musisz również udostępniać nam informacji zawartych w plikach cookies. Możesz temu zapobiec poprzez usunięcie plików cookies oraz zmianę ustawień plików cookies w Twojej przeglądarce. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) np.: 

w przeglądarce Microsoft Edge 

w przeglądarce Mozilla Firefox 

w przeglądarce Chrome 

w przeglądarce Safari 

Musisz wiedzieć, że zrezygnowanie z plików cookies w powyżej opisany sposób będzie dotyczyło wyłącznie konkretnej przeglądarki. Oznacza to, że te same działania będą musiały zostać podjęte w przypadku każdej innej przeglądarki używanej na tym samym lub innym urządzeniu. 

Możesz skorzystać z narzędzi pozwalających na zbiorowe zarządzanie ustawieniami plików cookies takich jak: www.youronlinechoices.com/ czy www.networkadvertising.org/choices. Dostępne są również wtyczki do przeglądarek umożliwiające kontrolę nad plikami cookies np. Ghostery (https://www.ghostery.com). 

Przeglądarki internetowe oferują także możliwość korzystania z tzw. „trybu incognito”, który umożliwia odwiedzanie stron internetowych bez zapisywania w historii przeglądarki informacji o odwiedzonych witrynach i pobranych plikach. Pliki cookies utworzone w trybie incognito co do zasady usuwane są w momencie zamknięcia wszystkich okien tego trybu. 

Pamiętaj jednak, że zmiana ustawień plików cookies w ten sposób, że zablokowana zostanie możliwość wykorzystania informacji w nich zawartych, może powodować trudności w korzystaniu z Serwisu oraz z wielu innych stron internetowych, które stosują technologię cookies. 

9. Skąd mamy Twoje dane osobowe

Jeśli jesteś klientem naszego Sklepu internetowego lub korzystasz z Serwisu to twoje dane osobowe pozyskujemy wyłącznie od Ciebie. 

Dane osobowe odbiorców towarów zakupionych w naszym Sklepie internetowym pozyskujemy wyłącznie od klientów Sklepu internetowego, którzy wskazali określone osoby jako odbiorców zakupionych towarów. 

Dane osobowe osób kontaktujących się z nami (za pośrednictwem wybranego przez nich kanału komunikacji) oraz osób zapisujących się na nasz newsletter pozyskujemy od nich samych. 

Pozostałe dane użytkowników Serwisu, w tym anonimowe dane eksploatacyjne oraz dane związane z wykorzystaniem cookies pozyskujemy w sposób automatyczny – nie są to jednak dane osobowe. 

Ponadto Twoje dane osobowe możemy pozyskać od ARYTON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chmielnie jako sprzedawcy towarów oferowanych w naszym Sklepie internetowym i od partnerów prowadzących salony stacjonarne pod matką Patrizia Aryton (jeżeli przekazują Twoje zapytania o towary lub  zainteresowanie udziałem w naszych akcjach promocyjnych lub lojalnościowych.

10. Przetwarzanie zautomatyzowane i profilowanie

Dane eksploatacyjne i związane z wykorzystaniem plików cookies są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w rozumieniu przyjętym przez RODO. 

Pozostałe dane użytkowników Serwisu, w tym dane osób kontaktujących się z nami, nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani poddawane profilowaniu